ŁDN30 łącznik narożny

6c0c039f0d36a8d32230bd008633ee4f

Łączniki betonowe służą do osadzania i mocowania betonowych podmurówek prefabrykowanych ogrodzenia panelowego lub siatkowego. Na odcinkach prostych i końcach ogrodzenia stosujemy łączniki proste, a w narożach łączniki narożne. Produkujemy łączniki o wysokości 20 cm, 25 cm, 30 cm.

 

Rysunek Techniczny